PM Charity: 200 550 EUR och utrustning för att stödja sjukpersonal, medhjälpare och familjer i Spanien

PM-International donerar 1 miljon euro för att hjälpa de människor som är mest drabbade av den aktuella situationen. Som ett första steg har vi donerat 200 550 EUR som ett stöd och nödvändig utrustning till hjälpinsatserna i Spanien. Vi arbetar nära med hjälporganisationen World Vision. För första gången i sin historia har World Vision förklarat…